Vormgeving en drukwerk van de Havezate Kroniek

Havezate de Oosterhof in Rijssen is ook wel bekend als het Rijssens Museum. Ook het Brandweermuseum is hier te vinden. Het Rijssens museum publiceert al jaren het magazine ‘De Havezate Kroniek’. Zowel het opmaken als het drukken van dit blad wordt ons toevertrouwd. De opmaak van de voorpagina is niet ons werk maar we hebben wel deze stijl zoveel mogelijk doorgevoerd door het hele blad. Zelfs onze eigen advertentie op de achterzijde is in de zelfde stijl opgemaakt. Het magazine staat vol met leuke artikelen en verhalen over het Rijssen van vroeger.